Menu
Obec Kluky
Klukyu Ml. Boleslavi

Připomínáme - svoz nebezpečného odpadu v sobotu 24.9 v 8:45 - COMPAG nečeká - naloží a odjíždí.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Nedostatečně identifikovaní vlastníci (neznámí) v katastru obce Kluky

2022-08-19 ÚZSVM - Zpráva k přehledu nedostatečně identifikovaných vlastníků v katastru obce Kluky.pdf (518.6 kB)

2022-08-19 ÚZSVM - Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků v katastru obce Kluky.xlsx (11.27 kB)

 

Více najdete také na stánkách úřadu.

https://www.uzsvm.cz/vyzva-obcanum

https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

 

Výzva

podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn zde.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

 

 

V Praze dne 6.3.2014

 

Ing. Miloslav Vaněk v.r.

generální ředitel

Datum sejmutí: 26. 10. 2022 Zodpovídá: Správce Webu
paticka
znak

Kluky

Obec Kluky leží v okrese Mladá Boleslav, v blízkosti turisticky atraktivní CHKO Kokořínsko a Máchův kraj, nad údolím Strenického potoka.

Obec byla prohlášena za vesnickou památkovou zónu v roce 1995. Zástavbu tvoří převážně roubené patrové domy zemědělských usedlostí z přelomu 18. a 19. století, stojící na starých obdélných parcelách. … Více zde